Advies heraanleg Krijgsbaan (zone Eggestraat-Heirbaan)

Advies milieuraad van 24 januari 2019:

Inleiding

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel plannen een volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.
Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

 Advies milieuraad van 24 januari 2019:

De milieuraad heeft kennis genomen van de uitvoeringplannen van het project zoals voorgestel op de website van Agentschap Wegen & Verkeer ( https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-krijgsbaan-r11-Mortsel )

Volgende opmerkingen op het plan werden gemaakt:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 30/01/19