Adviesraad Wonen Mortsel

Algemeen

De ‘Adviesraad Wonen Mortsel’ (AWM) is een democratische vertegenwoordiging van alle burgers die op het grondgebied van de stad Mortsel wonen, met als algemeen doel het versterken van het woonbeleid via inspraak, overleg en adviesverlening en het stimuleren van activiteiten en initiatieven die wonen in de stad Mortsel aanbelangen.

De raad werkt onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed.

De concrete doelstellingen van de raad zijn, zonder beperkend te willen zijn, ondermeer de volgende:

  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de stedelijke overheid en aan particuliere instanties inzake specifieke aangelegenheden van het woonbeleid;
  • onderzoek, documentatie en informatie over alles wat wonen in de stad Mortsel aanbelangt;
  • het stimuleren en bevorderen van inspraak van buurtbewoners;
  • het mee uitdragen en ondersteunen van de missie, zoals vermeld in artikel 3 van de Vlaamse Wooncode;
  • het nemen van initiatieven om zijn doelstellingen te bewerkstelligen.
Vlaamse wooncode:

art 3 - Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.

Milieu Advies Raad en het GCA

Ivo Iven is de vertegenwoordiger van de Milieu Advies Raad in de AWM.

Werking van de commissie

De verslagen van de adviesraad zijn te raadplegen op de website van de stad Mortsel.

[terug]

laatste wijziging: 06/08/19