Project Mortsel - Fonds Dominique De Graeve

Het Fonds Dominique De Graeve wil een bijdrage leveren tot de veiligheid van kinderen die geconfronteerd worden met de gevaren van de weg.
De ouders van Dominique weten beter dan wie ook dat die veiligheid vaak aan een zijden draadje hangt, dat op een tragische manier kan breken.
Ter nagedachtenis van hun zoon richtten ze dit Fonds op, om te voorkomen dat leeftijdgenootjes hetzelfde onherstelbare lot zouden ondergaan.

Wat?

Het Fonds Dominique de Graeve is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en biedt ondersteuning aan al wie zich in de dagelijkse praktijk bezighoudt met de inrichting, het onderhoud en de werking van veiligheidszones in de schoolbuurten.

Het ondersteunt concrete initiatieven die bijdragen tot het algemeen welzijn van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het zet zich in het bijzonder in voor een verbeterde bescherming en veiligheid van kinderen in het verkeer.

In 1999 werd een project bekroond van de Mortselse Milieu Advies Raad.

Aan deze prijs is een geldbedrag van 160.000 BF verbonden om het project te kunnen uitvoeren

Om de ondersteuning zo evenwichtig mogelijk te verdelen, richt het fonds zich elk jaar tot een andere provincie.
In 2000 richt de projectoproep zich tot de provincie Namen: elke groep, vereniging, oudervereniging, wijkcomitť of gemeente kan deelnemen. (meer info: Koning Boudewijstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel, tel.: 02/549.02.58, fax: 02/549.02.89, E-mail: carpentier.i@kbs-frb.be)

Project Mortsel:

In overleg met verschillende Morstelse scholen en de milieudienst werd onderstaan project voorgesteld.

Het project zal plaatsvinden binnen de stad Mortsel (openbare weg) gedurende het schooljaar 1999-2000 en volgenden.

Het initiatief heeft de naam "op [de] weg !" gekregen.

Doel:

De leerlingen van het basisonderwijs (alle netten) te Mortsel vertrouwd maken met de verkeersituaties op het traject tussen huis en school aan de hand van praktijkoefeningen.

Vanaf het vijfde leerjaar beginnen de leerlingen immers zelfstandig naar school te komen en is een goede kennis van de plaatselijke verkeersituatie noodzakelijk.

Project:

Er wordt een parcours uitgestippeld (langs de openbare weg) dat voorbij alle Mortselse basisscholen loopt. Dit parcours kan zowel per fiets (het hele traject) als te voet (een deel van het traject) worden afgelegd. Onderweg komen alle mogelijke verkeerssituaties in onze stad (in de praktijk) aan bod. Dit parcours alsook meer uitleg (d.m.v. vraag en antwoord) over de juiste manier om een bepaalde verkeerssituatie op een bepaalde plaats (vb.kruispunt X-straat met Y-weg) aan te pakken worden in een brochure met routebeschrijving weergegeven. Deze brochure dient ook bruikbaar en aantrekkelijk te zijn voor de leerlingen.

Minstens eenmaal per jaar kan elk vijfde leerjaar van elke basisschool in het kader van de lessen verkeersopvoeding vragen om dit parcours onder begeleiding van een politieagent af te leggen (te voet of per fiets). De leerlingen die dit parcours hebben afgelegd krijgen van de politie een diploma. In dit kader kan op voorhand (enkele weken voor aan het parcours begonnen wordt) ook een fietsencontrole of fietsbehendigheidstest worden uitgevoerd i.s.m. politie of derden.

De leerkrachten kunnen d.m.v. de routebeschrijving altijd alleen met de leerlingen (ook van het vierde of derde jaar) een deel of geheel het parcours afleggen.

Er wordt ook een aangepaste versie van de routebeschrijving gemaakt. Hier wordt de juiste manier om een bepaalde verkeerssituatie aan te pakken niet weergegeven. In plaats daarvan worden enkel de vragen over de verkeerssituatie gesteld. Het is de bedoeling dat de leerlingen met hun ouders het parcours afleggen en de vragen beantwoorden. De vragen worden door de leerkrachten verbeterd aan de hand van de andere brochure (met vragen en antwoorden).
Aan de leerlingen worden de verbeterde vragen teruggegeven om aan de ouders voor te leggen en samen te bespreken. Leerlingen die dit parcours met hun ouders hebben afgelegd en een goed resultaat behaald hebben krijgen een prijs (reflecterend jasje)

Alle brochures worden op aanvraag gratis aan de scholen ter beschikking gesteld.

Het opstellen en drukken van de brochures en de aankoop van de reflecterende jasjes wordt als te betoelagen project ingediend.

Aan de hand van het aantal aanvragen tot begeleiding bij de politie, het aantal verdeelde brochures en reflecterende jasjes, kan het resultaat van deze actie geŽvalueerd worden.

Betrokken partners:

stadsbestuur, milieuadviesraad, politie, basisscholen, lokale afdeling Fietsersbond

Uitwerking:

Project Mortsel - vervolg: "Stoeprand… stop!"

stoeprandbord in de praktijkHet Fonds Dominique de Graeve is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en biedt ondersteuning aan al wie zich in de dagelijkse praktijk bezighoudt met de inrichting, het onderhoud en de werking van veiligheidszones in de schoolbuurten.
In 1999 werd het project "op [de] weg !" van de milieuraad en de preventiedienst bekroond.
De uitwerking van het project viel goedkoper uit dan geraamd en de resterende middelen werden door de milieuraad opzijgezet om de vervolgkosten van "op [de] weg !" te dragen of om een ander project dat kadert in de doelstellingen van het Fonds Dominique de Graeve te ondersteunen.

stoeprandbordMet het initiatief “Stoeprand… stop!” van de Mortselse preventiedienst werd een valabel project gevonden dat aan de doelstellingen voldeed. Dit verkeers-educatieve kleuterproject is een primeur voor Vlaanderen.

Vanaf vrijdag 19 september 2008 zijn er onder de wettelijke verkeersborden in de buurt van de basisschool De Tandem uit Mortsel speciale borden op kinderhoogte gehangen.
In de klas en thuis wordt er gewerkt met het Brunaboekje ‘Stoeprand… stop’, op straat vinden de kleuters dezelfde figuren terug. Met de aangepaste borden, kunnen de kleuters de verkeerslessen echt op de openbare weg beleven en leren ze de ‘grote-mensen-borden’ kennen.

Zowel het stadsbestuur als de school zijn overtuigd dat dit kleuter verkeersproject een meerwaarde heeft. Indien dit pilootproject succesvol is, is het de bedoeling van het stadsbestuur om in 2009 alle andere kleutervestigingen in Mortsel van een ‘Stoeprand… stopproject’ te voorzien.

Meer informatie rond dit initiatief krijg je bij de Mortselse preventiedienst, 03 444 17 17 of via e-mail: ellen.vaneyndhoven@mortsel.be.

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 23/06/22