Bijenhotels

TE KOOP!

Wie?

De Milieuadviesraad organiseert in samenwerking met het stadsbestuur de verkoop van bijenhotels.

Waarom?

Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun kasten en studies tonen aan dat de wilde bijensoorten het zo mogelijk nog slechter doen.
Dit is niet alleen slecht nieuws voor de biodiversiteit, maar ook voor ons. Honingbijen en wilde bijen zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen. De bijen hebben het vooral moeilijk door het gebruik van pesticiden en een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

Je kan de bijen zelf helpen door geen pesticiden te gebruiken in je tuin, door bijenvriendelijke bloemen en planten te kiezen en door het plaatsen van een bijenhotel en zo te zorgen voor voldoende nestgelegenheid.

Het aanbod:

Volgende modellen zullen aangeboden worden:


UITVERKOCHT
Model A (37 x 11 x 36 cm) – 15,50 euro Model B (29 x 10 x 35 cm) - 11,50 euro

Resultaten:

Model 2015 2016 2017 2018 2019
A - groot 56 20 9 11 12
B - klein 24 4      
TOTAAL 80 24 9 11 12

Hoe bestellen?

Meer info:

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 05/01/20