Biomarkt


Algemeen:

De gemeenten Kontich, Edegem, Lint, Wommelgem en Mortsel engageerden zich om vanaf april maandelijks, alternerend tussen de gemeenten, een biomarkt te organiseren.

Op de biomarkten zijn alleen handelaars/producenten aanwezig die producten met een bio-kwaliteitscertificaat verkopen.
Daarnaast zijn op markt ook lokale groeperingen en middenstand die ook werken aan een duurzame levenswijze welkom. (vb. Natuurpunt, compostmeesters, wereldwinkel, ...)

De bedoeling is om Zuid-Antwerpenaren bio van dicht bij huis aan te bieden in een gezellige en sfeervolle context. Een eet- en drankgelegenheid zal iedereen de kans geven om letterlijk en figuurlijk van bio te proeven. Ook zal er getracht worden om door een optreden van een muziekgroepje de markten een muzikaal en cultureel tintje te geven.

De idee van de biocampagne werd geboren in november 2003. Toen werden, op initiatief van de milieuraad Mortsel, de gemeenten in de zuidrand van Antwerpen aangesproken om samen een aaneensluitende reeks van biomarkten te organiseren. Uiteindelijk bleef er een gemotiveerd groepje van 5 gemeenten over. Voor de contacten met de bioproducenten, werd de expertise van de vzw Wervel  ingehuurd. Deze organisatie staat mee aan de basis van de succesvolle maandelijkse biomarkt op het Antwerpse Falconplein.

De doelstelling van dit biomarkt-project is de producenten een haalbaar afzetgebied te bezorgen en de inwoners van de gemeenten de kans te geven om gezonde streekgebonden biologische producten aan te kopen.
De biomarkt is bovendien een bij uitstek laagdrempelige initiatief om een breed publiek in contact te brengen met de rijke keuze aan bioproducten.

Door de biomarkten te laten rouleren over de 5 deelnemende gemeenten, slagen we erin om een breed publiek te bereiken dat maandelijks een markt kan verkennen in zijn buurt.

Het is ook een mooi voorbeeld hoe de intergemeentelijke samenwerking kan leiden tot een belangrijke realisatie met een (gemeentegrens)overschrijdende uitstraling.

Met deze cyclus van biomarkten gaat getest worden of dit soort evenementen succes kent bij de bevolking. Na een evaluatie op het einde van 2004, gaat bekeken worden of we in 2005 doorgaan met dit initiatief.

De promotie van al deze evenementen zal gezamenlijk lopen over alle deelnemende gemeenten. Hierdoor zal een grote potentiële klantenbasis bereikt worden.
Verder zullen de evenementen aangekondigd worden in de gemeentelijke informatiebladen en de lokale pers.

De markten in 2004:

De biomarkt op vrijdag 23 april 2004 voor het stadhuis te Mortsel vormde de start van de campagne.

Op de Mortselse biomarkt hadden de klanten de keuze uit een 25-tal stands waar ze kennis konden maken uit een brede keuze van producten en diensten: groenten, fruit, kaas, vlees, brood, ijsroom, wijnen, zeezout, chocolade, bieren, fruitsappen, … .
Maar ook niet-hapklare producten werden voorgesteld: zepen, haarverzorgingsproducten, boerderijvakanties, … .
Het stadsbestuur, de milieuraad en (lokale) milieu-en natuurverenigingen waren eveneens present.

Reeds vanaf de start om 16:00u, was het behoorlijk druk op de biomarkt. Het schitterende lentezonnetje heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de erg grote publieksbelangstelling voor het evenement.

Het terras waarop (in herbruikbare bekers) biobiertjes en fruitsappen geschonken werden, was snel bezet met “genieters”. Omstreeks 18:30 werden ze vergast op Antwerpse pop van de groep “ i X i n a “ (www.ixina.tk)

Tegen het einde van de markt waren verschillende handelaars uitverkocht, een bewijs dat er in de stad Mortsel een markt is voor “bio van dicht bij huis”.
De klanten, de handelaars en de organisatoren waren erg tevreden over het verloop van het evenement. Een veel voorkomende vraag was “wanneer opnieuw?”.(misschien kunnen we hier reeds op antwoorden: 8 oktober 2004 wordt overwogen een extra markt te organiseren)
Ook de keuze van het tijdstip (vrijdagavond tussen 16:00 en 20:00u) bleek een schot in de roos. Erg veel klanten maakten hiervan gebruik om na hun dagtaak op de biomarkt hun weekendinkopen te komen doen. De handelaars maakten kennis met een koopgraag publiek. Funshopping kwam op de Mortselse markt duidelijk op de tweede plaats.

Biomarkt Kontich op zondag 16 mei 2004, 9:00-13:00u

De markt werd georganiseerd in het gemeentepark

Biomarkt Edegem op vrijdag 4 juni 2004, 16:00-20:00u

De markt werd georganiseerd samen met de jaarlijkse feestelijke avondmarkt.
De biomarkt stond afgescheiden opgesteld aan het gemeenteplein op de speelplaats van de gemeenteschool

Biomarkt Lint op vrijdag 27 augustus 2004, 16:00-20:00u

De markt vond plaats op de  parking aan deTorfsstraat

Biomarkt Wommelgem op zaterdag 18 september 2004, 16:00-20:00u

De markt vond plaats op speelplaats van de gemeenteschool. De markt vormde een deel van een plaatselijk feestweekeinde.

Biomarkt Mortsel op Vrijdag 8 oktober 2004, 16:00-20:00u

Tot slot van de cyclus biomarkten 2004 werd opnieuw een markt voor het stadhuis ingericht.

De tweede biomarkt van Mortsel trok minder belangstellenden dan de eerste editie. Toch waren er flink wat kopers. De milieuraad en de milieudienst hadden een gemeenschappelijke stand, waarbij de regenwatertonnen erg veel belangstelling kregen.

Na afloop van de markt werd er met de markthandelaars een evaluatie van de marktencyclus gehouden.

Biomarkt Mortsel oktober 2004
Biomarkt Mortsel oktober 2004 Biomarkt Mortsel oktober 2004

Bezoekersenquête biomarkten Mortsel 2004:

Op de biomarkt te Mortsel werd een enquête gehouden onder de klanten.

Resultaten:

  zeer
slecht
slecht middel-
matig
goed zeer
goed
  score
locatie 3% 0% 3% 13% 80% 4,7/5
tijdstip 0% 0% 7% 26% 67% 4,6/5
assortiment 0% 0% 25% 50% 25% 4,0/5
kwaliteit 4% 0% 0% 41% 56% 4,4/5
klantvriendelijkheid 3% 0% 0% 20% 77% 4,7/5
kinderanimatie 4% 8% 8% 42% 38% 4,0/5
informatie 0% 12% 12% 50% 27% 3,9/5

Locatie en tijdstip werd door de klanten als goed tot zeer goed ervaren.

Het aangeboden assortiment kan verbeterd worden, maar de kwaliteit werd als goed ervaren.

De handelaars zijn klantvriendelijk.

De kinderanimatie (springkasteel+grime) en de informatie leverde de meeste discussie op.

Evaluatie met de handelaars van biomarktcyclus 2004:

Na afloop van de biomarkt te Mortsel op 8 oktober 2004 hebben de organisatoren (afgevaardigden van de verschillende gemeenten) en de aanwezige markhandelaars zich verzameld om het biomarkt-idee in de zuidrand te evalueren.

De markt…

Net zoals bij de eerste markt in april, werd het marktplein erg netjes achtergelaten zodat men na afloop niet kon zien dat er een markt plaatsgevonden had. Wij danken hiervoor alle handelaars.

Standgelden:

De handelaars zijn bereid standgeld te betalen, maar wensen niet meer te betalen dan de reguliere markten.

Het standgeld moet ook bepaald worden in functie van de te verwachten omzet (het bedrag van de “grote” of ”speciale” markten is niet haalbaar voor de “kleine” bio-markt).

Men vraagt ook de mogelijkheid om een “abonnement” te krijgen (van bv. 3 of 6 maanden).

Standplaatsen:

Om “gaten” in de markt te vermijden (zoals het geval was te Mortsel op 8/10/2004) stelt men voor om vaste plaatsen te voorzien voor de abonnees en de andere handelaars hierop te laten aansluiten.

Accreditatie:

Omdat een biomarkt enkel mag bestaan uit bio-handelaars en gelijkgeschakelden, dient er een goed marktreglement te bestaan dat ook de toegang tot de markt moet regelen.

Men stelt dat de bio-handelaars erg collegiaal optreden.

De bio-markthandelaarsvereniging (in wording) werkt aan een aangepast marktreglement.

Animatie:

Iedereen is het ermee eens dat de aangeboden animatie bijdraagt tot de gemoedelijke sfeer op de biomarkten. Dit aspect dient zeker behouden te blijven.

Locatie:

Groeien…

De bio-handelaars kiezen duidelijk voor een groeiscenario:

De vaste frequentie is voor de handelaars ook noodzakelijk de broodnodige bekendheid én vertrouwdheid te bekomen bij de klanten. Hierdoor krijgt men een vast publiek.
Men moet ernaar streven dat de burger niet op de kalender moet kijken om te weten waar er een biomarkt is. Zo krijgt bio een vaste plaats in de aankoopgewoonten.

Het aanbieden van een jaar rond gevuld programma laat de bio-handelaars toe om de nodige investeringen te doen om vlot de markten te kunnen bedienen.

Door te groeien kan men ook steeds een voldoende breed gamma aan producten aanbieden én zullen er voldoende markthandelaars zich aandienen.

Planning:

langs de zijde van de markthandelaars:

Cochez - Stevens - Bio Boulevard

0484/290.769
E-mail: cochez.stevens@telenet.be
website: www.biomarkten.be

Meer informatie over bio-producten:

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 23/06/22