EcoTeam

te Mortsel

'Met het EcoTeam-programma heb ik voor het eerst het gevoel echt iets te veranderen.'

Je wil echt iets doen voor het milieu. Maar waar begin je en wat is het effect? Het EcoTeam-programma start bij jezelf. je ontdekt een zeer praktisch stappenplan om je eigen huishouden milieuvriendelijker te maken.
Als je niet van zeggen, maar wel van handelen houdt, zit je zeker goed. Want EcoTeams zijn doe-groepen voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Je kan met iedereen een EcoTeam vormen. Een tiental vrienden, buren, kennissen of collega's zijn zo bij mekaar gebracht. Zij komen samen op een startvergadering. Daar wordt het programma toegelicht en stelt iedereen zich even voor. Er wordt een planning opgemaakt en de taken verdeeld.
En dan gaan we aan de slag. Tijdens zes bijeenkomsten komen de verschillende thema's uit het Werkboek aan bod. Nog eens: geen nodeloze theorie. Je leert van de ervaring van anderen en neemt handenvol praktische tips mee naar huis. Je verneemt waar je bepaalde producten kan vinden en waar je praktisch op kan letten. De thema's worden voorbereid door een themaverantwoordelijke uit de groep.
In het EcoTeam-programma geldt maar één gouden regel: het moet gezellig blijven. Je hoort nooit 'moeten', het gaat alleen over 'mogen' en 'kunnen'.
Op de laatste evaluatiebijeenkomst kan je nog een volgende stap nemen nl. een nieuw EcoTeam helpen opstarten. Zo verdubbel je meteen de inspanningen die je zelf hebt geleverd.

'We kunnen altijd terugvallen op het Werkboek'

Hoe start je een milieuvriendelijker leven? Het Werkboek maakt het overzichtelijk: zes stappen met telkens kleine, haalbare acties die je in je eigen omgeving kan ondernemen.

'De resultaten laten niet lang op zich wachten.'

In het Werkboek zitten meetkaarten. Zij zijn het vertrekpunt. Ze helpen je maandelijks de meterstanden van water, elektriciteit en gas bij te houden. Ook het gewicht van je vuilniszakken en je autogebruik ontsnappen niet aan hun aandacht. Na het nemen van enkele eenvoudige maatregelen zie je het groepsgemiddelde al dalen. Je voelt meteen dat je op de goede weg zit.

En het Werkboek helpt je nog meer. Gerichte vragenlijsten tonen je andere mogelijkheden en prioriteiten in je eigen huishouden. Wist je dat een gezin van 3 personen met een beetje inspanning om milieuvriendelijker te leven al snel duizenden franken per jaar bespaart?

Tot slot is er de EcoTeam-Nieuwsbrief. Die geeft je nog meer milieutips. Hij vertelt je ook alles over de resultaten van andere EcoTeams.

'Waarom zou ik geen themaverantwoordelijke of EcoTeamgids worden?'

Heb je het hart op de juiste plaats, dan kan je nog meer doen voor je EcoTeam of voor het hele EcoTeam-programma. Je kan bijvoorbeeld themaverantwoordelijke in je EcoTeam worden. Je bereidt één of meerdere van de zes thema's voor. Je diept extra informatie op. Je zoekt producten en reclame en je onderzoekt mogelijkheden op lokaal vlak. Misschien wil je ook de volledige begeleiding van één of meerdere EcoTeams op je nemen? Dan word je EcoTeam-gids. Je bent erbij op de start- en slotvergaderingen en je ondersteunt telefonisch de verschillende themaverantwoordelijken. Je kan ook zelf thema-avonden leiden. GAP-Vlaanderen zorgt voor je opleiding als EcoTeam-Gids.

'Hoe begin ik eraan?'

Voor één keer is alle begin niet moeilijk: geef je naam op bij de Milieu Advies Raad en wij verwittigen je wanneer er een nieuw Ecoteam start. Of je kan natuurlijk zelf een EcoTeam starten. Praat erover met vrienden van je sportclub, oudercomité, buurtwerking enz. Doelstelling is een tiental huishoudens bij mekaar te brengen. En ook bedrijven of instellingen kunnen hun werknemers aan het EcoTeam-programma laten deelnemen. Zo werken collega's samen aan bedrijfsinterne milieuzorg. Dit heeft meteen een positief effect op het imago en de werksfeer.

'EcoTeams zonder grenzen'

Het EcoTeam-programma is een internationaal uitgetest programma. Het wordt verspreid door de organisatie Global Action Plan, kortweg GAP. Reeds meer dan 2000 EcoTeams in 14 landen hebben bewezen dat ze echt iets kunnen veranderen. Er zijn EcoTeams in o.a. Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Finland, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Staten, Spanje en Vlaanderen.

GAP-Vlaanderen heeft het EcoTeam-programma kunnen ontwikkelen met steun van o.a. OVAM, VMM, MINA-fonds, Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

 

laatste wijziging: 17/08/10