MortselAir

Meet zelf fijnstof nabij je woning

 

Over

MortselAir is een burgerinitiatief van enkele geŽngageerde Mortselaars, die professioneel actief zijn rond luchtmeting, om de luchtkwaliteit in de stad in kaart te brengen.

Met dit project willen we de Mortselaar in staat stellen om zelf aan de slag te gaan om de luchtkwaliteit in de buurt van zijn eigen woning te meten.
Fijnstof door de zomerse barbecue of de gezellige houtkachel in de winter? Sta verbaasd van de impact op de hoeveelheid fijn stof in je leefomgeving.

Net als Airbezen en Curieuzeneuzen is dit een initiatief van burgerweterschap ('citizen science').

Er wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van het Luftdaten.info project, een burgerinitiatief dat ontstaan is in het OK Lab Stuttgart dat reeds in vele steden navolging kreeg.
De hardware (bouwpakketten) werden samengesteld door Luchtpijp.be, een samenwerkingsverband onder de vleugels van beweging.net.

In tegenstelling tot projecten als Airbezen en Curieuzeneuzen wordt met de luchtsensor continu de luchtkwaliteit gemeten: Elke 3 minuten is er een nieuwe meting beschibaar die via een website onmiddellijk te bekijken is.

Op 9 mei 2019 werd de actie gelanceerd met een info- en bouwmoment in het GTI te Mortsel.

Waarom?

Wat wordt er gemeten?

We meten fijn stof: PM2.5. Dit zijn ultrakleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht.

Zoals de meeste fijnstofsensoren werkt dit toestel volgens een optisch meetprincipe, namelijk de verstrooiing van licht (vergelijkbaar met de rookdetector in je woning).
Het toestel zuigt lucht aan, die met een lichtstraal wordt beschenen. De verstrooiing van het licht hangt af van de grootte van de deeltjes. De optische sensor in het toestel meet het aantal deeltjes en de grootteklasse. Met deze metingen wordt dan de concentratie van fijn stof (PM2.5) in de lucht berekend.

De meter geeft ook een waarde voor PM10, iets of wat "groffer" fijn stof, maar deze waarde is minder betrouwbaar omdat ze het resultaat is van een (ongekende) berekening i.p.v. een effectieve waarneming.

Fijnstofsensoren zijn vaak gevoelig voor vocht in de lucht. Zo levert de gebruikte sensor (SDS011) bij een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 90% concentraties op die 2-5 maal hoger kunnen zijn dan de officiŽle meetwaarden.
In het meettoestel zit een vochtigheidssensor en een temperatuursensor. Momenteel gebeurt er echter nog geen correctie voor luchtvochtigheid.

Hoe?

Hardware (je persoonlijke meter thuis)

Het bouwpakket bestaat uit:

Het bouwpakket is eenvoudig te assembleren zonder gereedschap.

Ophangen

Je kan de sensor best ophangen aan de straatzijde van je woning, bij voorkeur op 3 meter hoogte (andere buitenlocaties natuurlijk ook mogelijk, zelf de sensor in huis plaatsen om de binnenluchtkwalitiet te bewaken behoort tot de mogelijkheden)

"In the cloud"

De data die je sensor elke 3 minuten genereert wordt via wifi doorgezonden naar de centrale dataopslag van het Luftdaten-project.

Hiervoor moet je sensor verbinding maken met je private WIFI-thuisnetwerk (verbinding met publieke wifi-netwerken is niet mogelijk)

De resultaten bekijken

De gemeten waarden zijn zichtbaar op de luftdaten.info fijnstofkaart
Je kan vanuit de database ook de ruwe data downloaden zodat je je eigen grafieken, tabellen, rapporten kan maken.

Op je Android toestel (smartphone of tablet) kan je de gegevens ook bekijken met de "Particulate Matter App"

Kostprijs

De fijnstofsensor wordt door de Mortselse Milieu AdviesRaad tegen inkoopprijs verkocht aan inwoners van Mortsel en de aangrenzende gemeenten.

Het bouwpakket kost € 40. Je kan dit bestellen door eenvoudigweg een mailtje te sturen naar info@milieuraadmortsel.be
Het bekijken van de data via e luftdaten.info fijnstofkaart of de app is gratis.

Voor inwoners van Mortsel die hun data publiek ter beschikking stellen is er een cashback van 10 euro!

Meer info

FAQ

Alles wat je wil weten maar nog niet gevonden hebt...
Bekijk de MortselAir FAQ, mogelijk staat daar een pasklaar antwoord.

Resultaten:

Model Aantal bouwpaketten verdeeld Aantal sensoren actief in Mortsel
2019-05 36 20

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 05/01/20