Nacht van de Duisternis

Algemeen.

Het Platform Lichthinder organiseert op 4 maart 2006 de 11de Nacht van de Duisternis.
Deze Nacht staat in het teken van lichtverontreiniging, lichthinder en energiebesparing.

Licht is belangrijk. Overdag zorgt de zon voor warmte en licht, maar 's nachts moeten we er zelf voor zorgen dat we nog kunnen "leven". Hiertoe is kunstmatige verlichting vaak nodig.

Maar al te vaak wordt nachtelijke verlichting op overdadig en op een onverantwoorde manier aangewend, waardoor gezondheid, veiligheid en wetenschap in het gedrang komen. Er wordt heel wat geld verspild, en er wordt dikwijls geen rekening gehouden met het milieu

Beelden vanuit de ruimte tonen duidelijk aan dat Vlaanderen een van de meest verlichte regio's in de wereld is, maar zeker niet een van de best verlichte. Een groot deel van het licht komt daar terecht waar het niet nodig of niet gewenst is. Veel licht gaat de verkeerde kant van de sterrenhemel op, waardoor veel (belastingsgeld) naar de maan gaat.
Lichtvervuiling hangt nauw samen met nutteloze energiekosten en extra milieubelasting.
Als inwoners van Bright Belgium weten we nog nauwelijks wat duister betekent. We kunnen slechts zelden genieten van een uitgebreide sterrenhemel.
Door met een WC-rolletje naar de sterren te kijken merken we een een belangrijk gevolg van de lichtvervuiling: verlies aan zichtbare sterren.

Lichtvervuiling bedreigt bovendien biotopen, het oriŽntatievermogen van trekvogels, het verstoort de voortplanting van sommige diersoorten en de fotosynthese van de planten.

.Met de Nacht van de Duisternis wordt getracht de verschillende doelgroepen te overtuigen structurele maatregelen te nemen om lichtverontreiniging te voorkomen.
Lokale besturen worden aangezet om de inefficiŽnte openbare verlichting te vervangen door meer energiezuinige en doelmatige verlichting.

Hopelijk groeit het besef dat we het nachtelijk landschap niet verloren mogen laten gaan en dat we hiervoor bewuster met onze verlichting zullen moeten omspringen!

Initiatieven van de milieuraad:

2006:

Meer info:

[acties]

laatste wijziging: 14/08/16