Actie opruimen van
(oude) stookolietanksAlgemeen

Een belangrijke potentiële bron van bodemvervuiling in onze stad wordt veroorzaakt door de ondergrondse opslag van stookolie. Ongeveer de helft van alle Mortselse woningen is of was voorzien van een dergelijke tank. De bodemvervuiling kan ontstaan door lekkende stookolietanks, defecte toevoerleidingen en door het morsen van stookolie bij het vullen van de tank.

Een stookolietank heeft een geschatte levensduur van 20 tot 30 jaar. Veel hangt af van de wanddikte van de tank, de ligging en het onderhoud van de tank. De voornaamste oorzaken van "doorroesten" van de tank zijn:

Een stookolielek heeft grote gevolgen voor het milieu. Eén liter stookolie maakt één miljoen liter drinkwater ongeschikt voor consumptie.
De weggelekte stookolie kan ook elektriciteits-, telefoon-, gas-, water- en rioleringsleidingen aantasten. Er kan geurhinder ontstaan en bomen en planten worden aangetast.

Een lekkende stookolietank heeft ook een nefaste invloed op uw spaarpot. Vele mensen denken dat zij voor dergelijke risico's verzekerd zijn. Niets is minder waar, hoogstens zal uw brandverzekering de schade aan de eigendom van uw buren dekken. Ook de kostprijs van een bodemsanering na een olielek wordt vaak onderschat. Bij olievervuiling van uw perceel zal ook de verkoopwaarde van uw woning drastisch dalen: U beschikt niet over een blanco bodemattest en de koper zal moeten instaan voor de saneringskosten.

Wat met een niet meer gebruikte tank?

De wetgeving zegt dat een tank die niet meer gebruikt wordt, binnen 3 jaar verwijderd moet worden. Enkel indien het onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na reiniging opgevuld worden met een inert materiaal (bv. zand of schuim).
Een tank mag nooit opgevuld worden met (regen)water. Dit leidt onvermijdelijk tot het wegroesten van de tank. Naast verzakkingen heeft dit vaak een verspreiding van de verontreinigde inhoud naar de bodem en naar het grondwater tot gevolg.

Bij het buiten gebruik stellen van een tank is het noodzakelijk om voor het leegpompen, reinigen en verwijderen, een beroep te doen op gespecialiseerde firma's die deze handelingen naar behoren kunnen uitvoeren. Ook te verwijderen tanks dienen gereinigd te worden.

Collectieve tanksanering

Doelstellingen:

Meer kosten besparen:

Belangrijk:

Hoe inschrijven?

FAQ

Veel gestelde vragen:

zie Informatie en veelgestelde vragen

Meer informatie:

Tankslag datum aantal geneutraliseerde tanks
1 november 2004 62
2 juni 2005 33
2bis november 2005 13
3 juni 2006 15
4 juni 2007 26
5 juni 2008 11
6 juni 2009 37
7 juni 2010 36
8 juni 2011 26
9 september 2012 22
10 oktober 2013 33
11 oktober 2014 33
12 oktober 2015 30
13 november 2016 36
14 november 2017 16
15 december 2018 16
16 december 2019 4
 
TOTAAL   449

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 05/01/20