Heroprichting verruimde verkeerscommisie

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de onderkenning van het verkeer als een der belangrijkste milieuproblemen waarmee de Gemeente Mortsel geconfronteerd wordt;

De Milieuraad adviseert aan de Gemeenteraad van de Gemeente Mortsel om tot de heroprichting van de Verruimde Verkeerscommissie over te gaan;

Deze heropgerichte Verruimde Verkeerscommissie dient zich in eerste instantie bezig te houden met

De heropgerichte Verruimde Verkeerscommissie moet kunnen functioneren als een autonome expertgroep die rechtstreeks de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen adviseert. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04