Aanstelling politie-ambtenaar met bevoegdheid voor milieuzaken

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad om over te gaan tot de aanstelling van een ambtenaar van Politie met de bevoegdheid voor milieuzaken, ten einde over te kunnen gaan tot de nodige vaststellingen en controle-aktiviteiten ter zake. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04