Onderzoek naar vervuiling in Groenstraat

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad een summier onderzoek te laten uitvoeren naar de situatie van vervuiling in de "GROENSTRAAT" ten einde vergelijkende studies te kunnen maken met voorgaande onderzoekingen.

De Milieuraad heeft de intentie bij een eventuele bespreking van de resultaten, de bewoners van de GROENSTRAA T ook persoonlijk uit te nodigen. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04