Aanstelling milieuambtenaar

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad adviseert de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel om zo vlug mogelijk tot de aanstelling ( aanwerving) van een Milieuambtenaar over te gaan.

Deze ambtenaar dient te kunnen beschikken over een Milieudienst al dan niet binnen de technische dienst. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04