maaien wegbermen

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Men brengt onder mijn aandacht dat een aantal instanties begonnen zijn met op Mortsels grondgebied wegbermen te maaien.

Of de Gemeente Mortsel dit ook doet is me onbekend, wel werd dit feit o.a. vastgesteld langs de Liersesteenweg, misschien dat het daar een Provinciaal initiatief betreft.

Het maaien van bermen wordt duidelijk gereglementeerd door het Bermdecreet dat maaien slechts toestaat van 15 juni.

Dat er hier sprake is van een duidelijke overtreding door de overheid, de zoveelste overtreding aangaande deze materie trouwens, is een feit dat boven elke twijfel staat.

Het believe U op vraag van de Gemeentelijke Milieu Adviesraad om deze zaak te laten onderzoeken en te melden welk gevolg aan dergelijke overtreding gegeven wordt. De Milieuraad is duidelijk niet ge´nteresseerd in politioneel optreden, maar wenst wel te vernemen hoe de zich jaarlijks steeds herhalende overtredingen van het Bermdecreet in de toekomst vermeden zullen worden. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04