Auto-luwe zondag

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het initiatief van het Vlaams ministerie voor verkeer i.s.m. vele organisaties voor een sensibilisering van de bevolking minder met de auto te rijden;

Gelet op de organisatie (voor de eerste maal in Vlaanderen) van een Autoluwe Zondag;

De Milieuraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de Gemeente Mortsel een eenvoudige symbolische actie te organiseren, die zichtbaar en herkenbaar is voor vele Mortselaars en voorbijgangers.

De hoofdverkeersassen kunnen bijvoorbeeld half afgesloten worden voor het autoverkeer. De vrijgekomen rijrichting kan opengesteld worden voor fietsers, voetgangers en/of alternatieve activiteiten al dan niet in samenwerking met de verschillende Adviesraden van de Gemeente Mortsel. De gedeeltelijke afsluiting voor het autoverkeer zal duidelijk maken dat het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van Mortsel daadwerkelijk willen dat er aandacht geschonken wordt aan het (overvloedig) autogebruik op de Gewestwegen. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04