klimaatverbond: ondertekening "Manifest van Europese gemeenten"

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de Noord-Zuid verschillen, het probleem van de regenwouden, de noodzaak tot een politiek-morele steun aan de inheemse bevolkingen…

De Milieuraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de Gemeente Mortsel over te gaan toe te treden tot het Klimaatverbond door ondertekening van het "Manifest van Europese Gemeenten" aangaande een verbond met de volkeren in het Amazonegebied.

Met het Klimaatverbond kan de gemeente werk maken van een duurzame ontwikkeling op lokaal vlak.

De slogan "denk mondiaal, handel lokaal" krijgt op deze wijze meer dan een symbolische betekenis. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04