gemeentelijk milieubeleidsplan 1995

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van Gemeentelijk Milleubeleidsplan 1995 met dien verstande dat de opmerkingen zoals die geformuleerd werden ter zitting van 19.01. 1995, en in extenso gevoegd biij dit advies, een integraal deel van dit plan dienen uit te maken

Opmerkingen zoals die geformuleerd werden ter zitting van 19.01.1995

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04