Gemeentelijk subsidiereglement Kleine LandschapsElementen

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieu Advies Raad wenst positief te adviseren voor het uitwerken van een concept voor een Gemeentelijk subsidiereglement KLE (Kleine LandschapsElementen).

Dergelijk concept moet wel een ernstig evenwicht bevatten tussen de opgelegde voorwaarden en reŽle kosten. Eveneens moet er rekening gehouden worden met het verschil in vaste kosten tussen eenmalige projecten en jaarlijks terugkomende.

Wanneer dit concept klaar is verzoekt de Milieu Advies Raad om voorlegging ervan vooraleer er door het College van Burgemeester en de Gemeenteraad over gestemd wordt. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04