Fort 4: onderhoud natuurpark

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de bevoegdheden die aan de Milieuraad door de Milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken,

Gelet op de klassering als Beschermd Landschap van het Park rond de vijver van FORT 4 (Besl. Vl. Ex. 11 april 1984)

De Milieu Advies Raad adviseert om over te gaan tot het verplicht onderhouden van een natuurpark zoals het hoort. Het daartoe te onttrekken aan" SPORT MORTSEL vzw"en te laten uitvoeren door de eigen diensten van de Gemeente (GROENDIENST?) eventueel bijgestaan door een bevoegd deskundige van een door het Vlaamse Gewest erkende milieu of natuurvereniging. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04