Aankoop strook langs fortloop

Advies Milieu Advies Raad:

"... op de vraag van de milieuambtenaar om een advies op te stellen over de aankoop van een strook terrein van vijf meter aan beide zijden van de Fortloop te Mortsel.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 16 maart 2000 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad adviseert de aankoop van een strook terrein van vijf meter aan beide zijden van de Fortloop te Mortsel gunstig.

De aankoop van deze grond zal de gemeente toelaten aangepaste beplanting aan te brengen wat gunstig is voor de kwaliteit van de waterloop en de oeverstructuur. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dat advies. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10