Advies: "wijziging nr. 3 en 4 - stedelijke begroting leefmilieu"

Advies Milieu Advies Raad:

"… Gelet op de vraag van de stadsontvanger (via de milieuambtenaar) op 8 november 2000 om bij hoogdringendheid een advies op te stellen over de begrotingswijziging nr. 3 en 4 met betrekking op leefmilieu, dienstjaar 2000

Gelet op de beslissing van het dagelijks bestuur van de milieuraad van 9 november 2000 dienaangaande;

Adviseert het dagelijks bestuur van de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan begrotingswijziging nr. 3 en 4 met betrekking op leefmilieu, dienstjaar 2000 …"

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... De begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 november 2000. ..."

Meer info:

Omschrijving

Origineel bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Opmerking

Prestaties ophalen huisvuil, puin

16.000.000

-1.300.000

15.000.000

Budgetcontrole
Deelname werkingskosten ISVAG

23.000.000

-3.000.000

20.000.000

Geen prijsherziening
Selectieve inzameling papier en glas

5.750.000

-2.250.000

3.500.000

Ophaling kost max. 2.010.000; rest = verwerking
Studiekosten aankoop strook Fortloop

0

+48.249

48.249

 

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10