Subsidiereglement REG: krachtlijnen

versie 1

Voor bestaande woningen, gebouwd voor 1/1/2001, en nieuwe woningen

De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma (geen doe-het-zelf) conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap

De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd in permanent bewoonde gebouwen binnen Mortsel. De woningen zijn gebouwd met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

De premie moet worden aangevraagd door de eigenaar. Nadat de aanvraag is goedgekeurd kan met de uitvoering van de werken worden gestart. Er wordt pas uitbetaald na uitvoering van de goedgekeurde werken, voorlegging van facturen en controle ter plaatse. Bestelbons, leveringsbons of kasticketten worden niet als aankoopbewijs aanvaard

De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald voor werken uitgevoerd na de goedkeuring van het reglement. Enkel voor zonneboilers kan iedereen die in het verleden de IMEA-IGAO premie van 25.000 fr heeft verkregen aanpsraak maken op de stedelijke subsidie van 10.000 fr

Het reglement is in de eerste plaats bedoeld om de renovatie van bestaande woningen aan te moedigen. Voor nieuwbouw wordt enkel het gebruik van alternatieve energiebronnen gesubsidieerd.

Fotovolta´sche cellen worden door het Vlaamse gewest reeds voor 75% gesubsidieerd zodat een bijkomende subsidie hiervoor weinig zinvol is.

Wat? Subsidie
Bestaande woningen Nieuwe woningen
Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met k-waarde van minstens 1.3 W/m▓.K 1000 fr/m▓ met een maximum van 10.000 fr 0 fr/m▓
Vervangen van een oude verwarmingsketel door een hoogrendementsketel met HR+ (gas klassiek), HR TOP (gas condenserend) of OPTIMAZ (stookolie indien gekoppeld aan een tank met een geldig keuringsattest) 5.000 fr 0 fr
Het plaatsen van minstens 25m▓ dakisolatie. Het ge´soleerde dak haalt een k-waarde van minstens 0.30 W/m▓.K. Er zal, ter informatie, een lijst ter beschikking worden gesteld hoeveel cm isolatiemateriaal hiervoor nodig is (voor de meest courant gebruikt materialen) 200 fr/m▓ met een maximum van 10.000 fr 0 fr
Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water 10.000 fr indien de premie van 25.000 fr via IMEA/IGAO werd verkregen

laatste wijziging: 11/08/10