Advies: bestek ophaling huisvuilfracties

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet de lastvoorwaarden voor huisvuilverwijdering zoals voorgesteld door het stadsbestuur op de milieuraad van 10 mei 2001 en die samengevat zijn in bijlage 1 van dit advies, waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 10 mei 2001 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst gunstig advies te geven aan bovenvermeld subsidiereglement, mist inachtname van volgende opmerkingen:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit advies. ..."

Meer info:

BIJLAGE 1

Er dienen tegen 01/01/2002 nieuwe bestekken opgemaakt voor de huis-aan-huis-ophaling van afval in de stad.

De contracten omvatten de verwijdering restafval, GFT(+)-afval en Grof huisvuil.
De verwijdering van de kantelcontainers van de stad is ook opgenomen.

De ophaling van PMD-afval wordt niet opgenomen daar dit door de intercommunale IGEAN wordt verzorgd.

De contractduur is 3 jaar, en vervolgens nog 3 * 1 jaar stilzwijgend verlengbaar.

In detail:

 • Restafval:
 • Wekelijkse ophaling op maandag of dinsdag, frequentie kan ev. verlaagd worden tot 1 maal per 14 dagen
 • Wijze van inzameling: zakken
 • GFT+:
  • Wekelijkse ophaling op maandag of dinsdag
  • Omwille van de gekende problemen met de composteerbare zakken, wordt de mogelijkheid voorzien om ook vuilnisbakken (van 40 liter) aan te bieden
  • Tijdens het tuinseizoen kan er een (aparte) tweewekelijkse ophaling van tuinafval in grote zakken voorzien worden.
 • Grof huisvuil:
  • Geen wijziging t.o.v. huidige situatie
 • Kantelcontainers:
  • Geen wijziging t.o.v. huidige situatie
  • Er worden GFT+-containers voorzien voor de stadsdiensten en aanverwanten

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10