Advies: uniforme tarieven voor huisvuilophaling in de regio

Advies Milieu Advies Raad:

"… Gelet op de beslissing van de milieuraad van 10 mei 2001 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Om het afvaltoerisme te ontmoedigen vraagt de milieuraad om te streven naar een harmonisering van de ophaalkosten voor alle fracties van huishoudelijk afval met deze van de omliggende gemeenten.
Een harmonisering van de tarieven met de buurgemeenten mag echter niet leiden tot een lagere stedelijke retributie."

Gezien:

is een uniforme prijs en uniforme zak voor alle leden van dezelfde intercommunale logisch en wenselijk.

Deze harmonisering heeft o.a. volgende voordelen:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...De verkoopsprijzen van de huisvuilzakken worden vanaf 01.01.2002 beter afgestemd op de gangbare prijzen in de IGEAN-regio. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10