Advies: "Integraal waterbeheer voor vallei Koude Beek"

Advies Milieu Advies Raad:

"... De milieuraad van Mortsel steunt het initiatief van de milieuraad Boechout dat op 11 september 2001 zijn gemeentebestuur adviseerde om een intergemeentelijke GNOP-commissie op te starten.

Deze commissie kan, in het kader van integraal waterbeheer, het milieu- en natuuraspect van de koude beek mee te bekijken in de plannen van de koude beek die door de verschillende betrokken gemeenten opgemaakt worden.

Een dergelijke commissie kan borg staan voor een beter op elkaar afgestemd en homogener beleid van de betrokken gemeenten.

De milieuraad vraagt aan het stadsbestuur om in overleg te treden met de gemeenten Hove, Borsbeek, Mortsel en Boechout om dit initiatief gestart te krijgen...."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad vraagt de oprichting van een overlegorgaan met alle betrokken gemeentebesturen en milieuraden.

Antwoord:

Het lokaal bekkencomité Koude Beek is op 14 juni 2002 geďnstalleerd. Alle betrokken besturen en verenigingen, incl. de vertegenwoordiger van de milieuraad, maken deel uit van dit comité. De kwantitatieve (waterafvoer en -berging) en de kwalitatieve (ecologie) aspecten van het integraal waterbeheer zullen op gelijke voet behandeld worden. ..."

 

Meer info:

"...
ONDERWERP: intergemeentelijke GNOP-commissie Koude Beekvallei

VOORSTEL:

In het kader van het integraal waterbeleid in de koude Beekvallei zou het nuttig zijn een intergemeentelijke GNOP-commissie op te starten.

Dit om het milieu- en natuuraspect van de koude beek mee te bekijken in de plannen van de koude beek. De Koude Beek loopt door andere gemeenten nl. Hove, Borsbeek, Mortsel en Boechout. Vandaar een intergemeentelijke gnop-commissie

In deze gnop-commissie zitten uit de verschillende gemeenten mensen van de milieuraad of van de gnop-commissie van de gemeente zelf. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10