Advies: "gemeentebegroting 'milieu' 2002"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp gemeentebegroting, gedeelte milieu, voor 2002; ...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 december 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp gemeentebegroting, gedeelte milieu, voor 2002.

De milieuraad heeft in de gemeentebegroting echter geen inkomsten uit de verkoop van de GFT+-bakken teruggevonden.

...."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10