Advies voorstel begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet voorstel begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 juni 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde voorstel begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu.

De milieuraad is verheugd dat het zwembad uitgerust wordt met een energieproject op zonne-energie. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10