Advies voorstel milieujaarplan 2002

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het voorstel milieujaarplan 2002;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 juni 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst globaal goedkeuring te geven aan het voorgelegde voorstel milieujaarplan 2002.

De milieuraad heeft ook nog volgende aanmerkingen:

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10