Advies warmteverliezen opsporen met thermografie

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 november 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst te participeren in een samenwerkingsproject rond thermografie om warmteverliezen van woningen in de stad op te sporen in samenwerking met:

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... Samenvatting inhoud:
De milieuraad wenst te participeren in een samenwerkingsproject rond thermografische luchtfotografie om warmteverliezen van woningen in de stad in kaart te brengen in samenwerking met het stadsbestuur, Eurosense en Tandem.

Antwoord:
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de participatie van de milieuadviesraad in het project rond thermografische luchtfotografie. Om te kunnen rekenen op begeleiding van Tandem wordt een samenwerking tussen het stadsbestuur en een vereniging, in casu de milieuraad, vereist. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10