Advies biomarkt

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 november 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur de principiŽle toelating om in het voorjaar 2004 een evenement te organiseren met als doel te peilen naar de belangstelling van de bevolking voor het concept “biomarkt”.

Dit initiatief kadert in een reeks “biomarkt”-evenementen die de milieuraden uit de regio willen organiseren.

Een “biomarkt” is een goed sensibilisatiemiddel om een duurzame levensstijl bij de bevolking te promoten.

De milieuraad twijfelt niet aan de belangstelling van het stadsbestuur voor een dergelijk initiatief, en hoopt daarom op de nodige steun om een dergelijk initiatief tot een goed eind te brengen.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

" ... Samenvatting inhoud:
De milieuraad vraagt het stadsbestuur de principiŽle toelating om in het voorjaar van 2004 een evenement te organiseren met als doel te peilen naar de belangstelling van de bevolking voor het concept 'biomarkt'. De milieuraad vraagt bijgevolg de nodige steun om het initiatief tot een goed einde te brengen.
Dit initiatief kadert in een reeks 'biomarkt'-evenementen die de milieuraden uit de regio willen organiseren.

Antwoord:
Stad Mortsel geeft de goedkeuring om dergelijk evenement te organiseren in samenwerking met de milieudienst. Een biomarkt vraagt niet alleen een organisatie op het vlak van milieu maar ook op het vlak van mobiliteit. Er dient bijgevolg rekening gehouden te worden met het advies van de mobiliteitsambtenaar. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10