Advies verkaveling "Patershof"

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 januari 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de stad Antwerpen toe:

De Mortselse milieuraad heeft kennis genomen van de plannen van de NV Karmelietenhof om 76 appartementen te bouwen in de kloostertuin aan de St. Theresiakerk aan de Grote Steenweg 650 te Berchem (Antwerpen).

De milieuraad wenst bezwaar te maken tegen deze bouwplannen. De Mortsel milieuraad is in deze zaak betrokken partij daar de impact van de geplande werken een belangrijke weerslag hebben op de leefomgeving in Mortsel.

De kloostertuin vormt groene long en rustpunt voor de erg verstedelijkte buurt met veel appartementsgebouwen, een drukke gewestweg en industrie.
Van deze groene oase wordt gebruik gemaakt door inwoners van zowel Mortsel als Berchem, gezinnen, bejaarden en jeugdverenigingen.

De milieuraad is ervan overtuigd dat elke wijk moet kunnen beschikken over voldoende publieke groenvoorzieningen. Door deze verkaveling valt dit weg voor de wijk.
Het project is een vorm van verdichting die de woonkwaliteit in de wijk sterk aantast.

Om de geplande woonblokken te kunnen bouwen zullen bijna alle erg waardevolle hoogstammige bomen gerooid moeten worden. Dit zal de structuur van het gebied grondig wijzigen.

Het is noodzakelijk om in een stedelijke omgeving een netwerk te voorzien van groene eilanden zoals dit bedreigde gebied om als basisstructuur te fungeren voor de stedelijke fauna.

..."

Gevolg Stadsbestuur Antwerpen:

De stad Antwerpen heeft (na een nieuw penbaar onderzoek) toch een bouwtoelating gegeven voor het project. Deze beslissing moet nog bekrachtigd worden door de Vlaamse overheid.

In de goedgekeurde plannen staan twee losstaande appartementsgebouwen met in totaal zeventig woongelegenheden ingekleurd. Ook het bestaande klooster wordt verbouwd tot twintig wooneenheden.

Tegen de plannen werden ongeveer 400 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. De ingediende bezwaren werden door de stad Antwerpen ongegrond bevonden.

Meer info:

overzichtsplan verkaveling "patershof"

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10