Advies begrotingswijziging september 2004

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op voorstel begrotingswijziging september 2004,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 9 september 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad geeft gunstig advies aan de vraag van het stadsbestuur om de beschikbare middelen voor REG-subsidies op te trekken zodat de subsidieaanvragen van de burgers nog dit jaar correct uitbetaald kunnen worden.

Hiervoor mogen de beschikbare, maar niet gebruikte middelen voor “papierophaling door verenigingen” en “subsidie afval scholen” verminderd worden tot het bedrag van de hiervoor nog te verwachten uitgaven

..."

Gevolg Stadsbestuur:

Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 8 maart 2005:

"...

Samenvatting inhoud: Gunstig advies

Antwoord: de gemeenteraad heeft het budget voor de subsidies duurzaam bouwen verhoogd van 20.000 tot 25.000€

...

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10