Advies aanpassing milieuconvenant

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de vraag van het stadsbestuur om goedkeuring te geven aan de aanpassing van de milieuconvenant tussen het stadsbestuur en het Vlaams gewest.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 17 februari 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad geeft goedkeuring aan de vraag van het stadsbestuur om in 2005 de milieuconvenant tussen het stadsbestuur en het Vlaams gewest aan te passen:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om minstens op het huidige niveau door te gaan met de sensibilisatie en projecten die kunnen bijdragen tot de vermindering van de afvalproductie.

... "

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven:

"...Samenvatting inhoud:

Gunstig advies. De projecten rond afval voorkomen moeten zeker verder gezet worden.

Antwoord:

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2005 de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 2005-2007 ondertekend voor de clusters instrumentarium niveau 2, vaste stoffen niveau 1, water niveau 2, energie niveau 2, natuurlijke entiteiten niveau 1, mobiliteit niveau 1, hinder niveau 1.
..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10