Advies nultarief retributie afvalbanden - Recytyre

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 17 februari 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Vanaf 1 februari 2005 betaalt de consument een bijdrage bij aankoop van nieuwe (auto)banden.
Deze bijdrage wordt integraal gebruikt voor de toekomstige recyclage van afvalbanden.
Deze regeling is het gevolg van de milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de VLAREA-aanvaardingsplicht van afvalbanden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende fabrikanten en invoerders.

In de milieubeleidsovereenkomst verbindt het Vlaamse Gewest er zich toe om het principe van de gratis aanvaarding van afvalbanden op recyclageparken te steunen.

De uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst is in handen van de v.z.w. RECYTYRE  (www.recytyre.be).
Deze organisatie zal instaan voor het kosteloos afvoeren van de afvalbanden.

Gezien de inwoners vanaf 1 februari 2005 reeds bijdragen betalen voor de verwerking van afvalbanden aan de vzw Recytyre, vraagt de milieuraad om de bestaande retributie op de afgifte van afvalbanden op het recyclagepark te herleiden tot 0,00 euro vanaf 1 februari 2005.

De milieuraad adviseert ook om de voorwaarden voor afgifte van afvalbanden conform te maken aan de voorwaarden van Recytyre:

... "

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 8 maart 2005:

"...

Samenvatting inhoud:

Recytyre staat naar analogie met Recupel vanaf nu in voor de organisatie en financiering van de inzameling en verwerking van oude autobanden. Er zal een recyclagepremie worden betaald bij de aankoop van een nieuwe band waarmee de gratis inzameling van de oude autobanden via garages en containerparken zal worden gefinancierd. De gemeentelijke retributie op het afleveren van autobanden moet daarom verdwijnen volgens de milieuadviesraad.

Antwoord:

Momenteel zijn er nog geen overeenkomsten tussen Recytyre en de afvalintercommunales rond de praktische uitvoering en financiering van de inzameling van autobanden via het containerpark. Tot zo lang zullen wij zelf moeten instaan voor de kosten voor de inzameling en verwerking van de autobanden en blijft de retributie bestaan.

Van zodra Recytyre een overeenkomst met de afvalintercommunales heeft afgesloten om de autobanden gratis af te halen op het containerpark, zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om de retributie op het afleveren van oude autobanden af te schaffen.

..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10