Adviesvraag van de MiNa-Raad aan de gemeentelijke milieuraden omtrent het waterzuiveringsbeleid op het gemeentelijke niveau

Advies Milieu Advies Raad:

klik hier: het advies van de milieuraad is enkel beschikbaar als pdf-bestand

MiNa-Raad:

in bijlage kan u het rapport van het HIVA vinden (als pdf-bestand)

in bijlage kan u volgende reactie van de MiNa-raad vinden:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10