Advies Dulo-waterplan - Beneden Vliet

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op het ontwerp doelstellingennota bij de opmaak van het DuLo-Waterplan - deelbekken Beneden Vliet

Gelet op de vraag van de provinciale minaraad – die voor het provinciebestuur de adviesprocedure co÷rdineert – om advies uit te brengen over de doelstellingennota DuLo-Waterplan - deelbekken Beneden Vliet

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 12 mei 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies:

De milieuraad wenst integraal goedkeuring te geven aan het ontwerp doelstellingennota van het DuLo-Waterplan - deelbekken Beneden Vliet

Gedaan te Mortsel op 12 mei 2005

..."

Gevolg provinciale Minaraad:

....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10