Advies begrotingswijziging 2005/1 en 2005/2

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de vraag van het stadsbestuur om goedkeuring te geven aan begrotingswijziging 2005/1 en 2005/2 – gedeelte milieu.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 9 juni 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad geeft goedkeuring aan de voorgelegde wijzigingen aan de begroting.

De milieuraad betreurt dat de milieuraad pas om advies gevraagd werd nadat de begrotingswijziging goedgekeurd was in de gemeenteraad.

 

Gedaan te Mortsel op 9 juni 2005,

..."

Gevolg stadsbestuur:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven:

"...

Samenvatting inhoud:

Gunstig advies.

Antwoord:

De gemeenteraad heeft de begrotingswijzigingen deel milieu 2005/1 en 2005/2 ongewijzigd goedgekeurd.   ...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10