Advies intekenen samenwerkingsovereenkomst - cluster vaste stoffen niveau 2

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Op 16 januari 2006 heeft de stad van minister Peeters het bericht gekregen dat Mortsel voor 2005 en 2006 toch kunnen intekenen op vaste stoffen niveau 2 van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'.
Deze beslissing is genomen omdat de stad een scheiding mag maken tussen de hoeveelheid restafval afkomstig van winkels en bedrijven enerzijds en van particulieren anderzijds. Hierdoor komt de stad toch onder de 150 kg restafval (afkomstig van particulieren) per inwoner per jaar. Hierdoor wordt voldaan aan de criteria van niveau 2.

De adviesvraag:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om hoogdringend deze aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst te behandelen. De aanpassing wordt immers aan de gemeenteraad van 21 februari 2006 voorgelegd.

Advies milieuraad van 9 februari 2006:

De milieuraad geeft deze aanpassing een gunstig advies.

Dit advies werd in consensus door de vergadering goedgekeurd.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

/

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10