Advies lichtaudits ter evaluatie van openbare verlichting

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Uit een beperkte studie die door de vzw lichthinder uitgevoerd is naar aanleiding van een voordracht i.v.m. lichthinder voor de “nacht van de duisternis 2006” is gebleken dat de openbare verlichting in Mortsel niet overal optimaal is.

Advies milieuraad van 11 mei 2006:

De milieuraad vraagt unaniem het stadsbestuur om een lichtaudit te laten uitvoeren door een onafhankelijk expert bij:

Deze lichtaudit moet de kwaliteit van het door de netbeheerder en stad voorgestelde plan beoordelen op:

Door deze, relatief goedkope, audits kan de stad waarborgen dat een duurzame en toch esthetische openbare verlichting gekozen wordt.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28/08/2006 volgend antwoord geformuleerd:

 Feiten en context:

De milieuadviesraad adviseert om bij het plaatsen of vervangen van openbare verlichting een lichtaudit te laten uitvoeren door een onafhankelijke expert om te komen tot esthetisch en energetisch verantwoorde straatverlichting met een minimum aan lichthinder.

Antwoord:

Bij wijze van proefproject zal bij de Vlaamse vereniging voor sterrenkunde een audit gevraagd worden voor enkele straten mits een kostprijs van ongeveer 150 euro per straat, zodat er degelijke informatie bekomen wordt over de mogelijkheden op dit vlak. De netbeheerder plaatst nu wel energiezuinige lampen en armaturen maar maakt niet altijd de juiste keuze van aantal en type lampen en armaturen in functie van de lokale omstandigheden (bandwerk in plaats van maatwerk).

nota: de lichtaudits worden niet uitgevoerd door de Vereniging Voor Sterrenkunde, maar door een aparte vzw:  Preventie Lichthinder vzw

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10