Advies kappen van bomen in de veiligheidzone van de luchthaven Antwerpen

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 8 juni 2006:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om alle beroepsmogelijkheden uit te putten om het kappen van de bomen in de veiligheidszone in het verlengde van de startbaan van de luchthaven Antwerpen te voorkomen.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de nog lopende beroeps- en inspraaktermijnen voor deze werken in het kader van de:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28/08/2006 volgend antwoord geformuleerd:

 Feiten en context:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om alle inspraak- en beroepsmogelijkheden uit te putten om de uitvoering van deze werken tegen te houden.

Antwoord:

Het stadsbestuur neemt alle wettelijk voorziene stappen om bovenstaande werken tegen te houden.

Het stadsbestuur is bij minister Peeters in beroep gegaan tegen de door de bestendige deputatie afgeleverde natuurvergunning.

Het stadsbestuur heeft negatief advies gegeven voor de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen van delen van Fort 3. De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing is afgeleverd. Er is enkel beroep mogelijk bij de Raad van State. Dit beroep werkt niet schorsend en een uitspraak valt pas na afloop van de kapwerken te verwachten.

Het stadsbestuur heeft een klacht ingediend bij de bevoegde diensten van de Europese commissie.
Deze diensten zijn van oordeel dat de Vlaamse overheid de juiste procedures toepast en de voorziene compenserende maatregelen ervoor zullen zorgen dat er geen significante aantasting van het vleermuizenhabitat zal plaatsvinden.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10