Advies aankoop nieuwe kerstverlichting door de stad

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De milieuraad heeft vernomen dat het stadsbestuur eraan denkt om nieuwe kerstverlichting aan te schaffen voor de hoofdassen Ún de andere winkelkernen in de stad.

Advies milieuraad van 8 juni 2006:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om bij de aankoop van nieuwe kerstverlichting naast de kostprijs en het esthetisch aspect ook rekening te houden met:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28/08/2006 volgend antwoord geformuleerd:

 Feiten en context:

De milieuraad vraagt om bij deze aankoop rekening te houden met het beperken van het energieverbruik en de lichthinder.

Antwoord:

Dit dossier wordt momenteel voorbereid door de technische dienst waarbij het aspect energiezuinige verlichting niet uit het oog verloren wordt.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10