Advies begrotingswijziging 3-4/2006 (gewone dienst)

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Met een begrotingswijziging worden tijdens het werkjaar de financiŽle middelen van de stad aangepast of verschoven.

De Adviesvraag:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om een advies uit te brengen over het voorstel tot begrotingswijziging 3-4/2006 (gewone dienst).
Volgende posten dienen aangepast te worden:

Artikels  Omschrijving Oorspronkelijk bedrag
(euro)
aanpassing
(euro)
 noodzakelijk krediet
(euro)
876/124-03  aankoop huisvuilzak  127000 euro  - 10.000 euro  117000 euro
8795/332-02  subsidie REG, water  32500 euro  + 7500 euro  40000 euro
8797/332-02  subsidie scholen  7500 euro  + 100 euro  7600 euro
877/124-03  aankoop regenton  1500 euro  + 3.600 euro  5100 euro
8799/332-02  subsidie luiers  2000 euro  - 1.000 euro  1000 euro

Verantwoording:

Globaal gezien zijn de gevraagde extra middelen vrijwel in evenwicht met de voorziene kredietverminderingen zodat deze begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor het evenwicht van de begroting

Advies milieuraad van 21 september 2006:

De milieuraad neemt kennis van het voorstel van begrotingswijziging 3-4/2006 (gewone dienst).

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Collegebeslissing van 19/02/2007:

De gemeenteraad keurde op 24/10/2006 de aan de milieuraad voorgelegde begrotingswijzigingen goed

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10