Advies begroting "milieu" 2007

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Met de begroting legt de gemeente de geplande inkomsten en uitgaven voor het volgend werkjaar vast.
De begroting legt daarom het werkingskader voor volgend jaar vast.

De Adviesvraag:

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad wordt de milieuraad geacht advies uit te brengen over de begroting, afdeling milieu.

In bijlage 1 is het ontwerp begroting weergegeven, met de wijzigingen t.o.v. 2006 gemarkeerd in geel.

Advies milieuraad van 12 oktober 2006:

De milieuraad geeft globaal goedkeuring aan het begrotingsvoorstel zoals weergegeven in bijlage 1.(als xls-bestand of  als pdf-bestand)

De milieuraad heeft echter wel volgende opmerkingen en aanvullingen op dit document:

 Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Collegebeslissing van 19/02/2007:

De gemeenteraad keurde op 24/10/2006 de aan de milieuraad voorgelegde begrotingswijzigingen goed

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10