Advies aanpassing subsidiereglementering rationeel energiegebruik

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De stad Mortsel beschikt over een aantal subsidiereglementen met de bedoeling de burger stimuleren om bepaalde ingrepen in het kader van rationeel energieverbruik uit te voeren.

De Adviesvraag:

Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor aan het subsidiereglement:

Subsidie voor verwarmingsketel

Stad Mortsel geeft momenteel een premie voor:

Het stadsbestuur stelt voor deze subsidie te schrappen (vanaf 1 september 2007 voor de lopende aanvragen) omdat:

Premie hoogrendementsglas:

Stad Mortsel geeft momenteel een premie voor het vervangen van enkel glas door HR-glas met een U-waarde van maximaal 1,3 W/m▓K.: 10 % van factuurbedrag, max. 150 euro

Het stadsbestuur stelt volgende aanpassingen voor:

Toevoegen subsidie fotovolta´sche zonnepanelen (PV-systeem) voor bestaande en nieuwe gebouwen.

Subsidie: 10 % van de gefactureerde kosten met een maximum van 750 euro per gebouw

Motivatie: het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet gestimuleerd worden en draagt aldus bij tot een duurzaam energieverbruik, tot de Kyoto-doelstelling.

Advies milieuraad van 8 februari 2007:

De Milieuraad geeft gunstig advies aan de voorgestelde aanpassingen.

╔Ún lid wenst dat er genotuleerd wordt dat deze subsidiereglementen asociaal zijn. Deze gemeenschapsgelden vloeien voornamelijk terug naar de welstellendere bevolkingslagen omdat slechts deze bevolkingsgroep dergelijke investeringen kan bekostigen...

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"...  De gemeenteraad keurde op 27 februari 2007 het aangepaste subsidiereglement REG en herbruikbare energie goed.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10