Advies milieujaarprogramma 2007

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het milieujaarprogramma moet jaarlijks worden opgemaakt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ met de Vlaamse overheid.

Het milieujaarprogramma 2007 is een samenvatting van alle milieu-actiepunten uit het voorbije jaar (2006) en moet ter advies aan de milieuraad worden voorgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst moet elk jaar opnieuw ondertekend worden waarbij moet gekozen op welk niveau zal ondertekend worden. Ook hierover dient de milieuraad een advies uit te brengen.

Tot slot dienen subsidieaanvragen in het kader van de cluster ‘natuurlijke entiteiten’ van de samenwerkingsovereenkomst eveneens door de milieuraad te worden geadviseerd.

De Adviesvraag:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om advies over:

  1. Het milieujaarprogramma 2007
  2. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in niveau 2 (clusters instrumentarium, vaste stoffen, water en energie in niveau 2 en clusters natuurlijke entiteiten, hinder en mobiliteit in niveau 1)
  3. De subsidieaanvraag voor de afwerking van het parkbeheersplan Fort 4 in het kader van de cluster ‘natuurlijke entiteiten’.

Bovenstaande punten staan op de agenda van de gemeenteraad van 27 maart 2007.

Advies milieuraad van 8 maart 2007:

De milieuraad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2007 en merkt op dat het document hoofdzakelijk gaat over rapportering van het milieubeleid tijdens het voorbije jaar.
De term ‘milieujaarverslag’ zou daarom beter van toepassing zijn. De milieuraad vraagt daarom om deze laatste term in de toekomst te gebruiken om verwarring bij de lezers te vermijden.

De milieuraad geeft gunstig advies voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in niveau 2 (clusters instrumentarium, vaste stoffen, water en energie in niveau 2 en clusters natuurlijke entiteiten, hinder en mobiliteit in niveau 1)

De milieuraad geeft gunstig advies voor de subsidie-aanvraag voor de afwerking van het parkbeheersplan Fort 4 in het kader van de cluster ‘natuurlijke entiteiten’.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"... Het milieujaarprogramma 2007, de beslissing over het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ niveau 2 voor 2007 en het subsidiedossier voor de opmaak van het parkbeheersplan voor Fort 4 werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 maart 2007. Volgend jaar zal de titel ‘milieujaarverslag’ gebruikt worden. ... "

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10