Oude spoorwegberm: brugverbinding over Antwerpsestraat

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De fiets-en voetgangersbrug over de Antwerpse straat maakt een zeer noodzakelijk onderdeel uit van het geplande bermproject op de oude spoorwegberm naast de Vredebaan en Militaire baan.

Het bermproject werd reeds in vorige legislatuur goedgekeurd en beloofd aan de bevolking.

Zonder deze brug zal het bermproject niet veel betekenis hebben voor Mortsel.

We zouden het dan ook zr spijtig vinden dat dit onderdeel niet gedurende deze gemeentelijke legislatuur zou worden gerealiseerd.

Hierbij dient opgemerkt dat wij niet pleiten voor een ‘prestigeproject’ dat veel geld kost, maar wel voor een functionele verbinding over deze drukke verkeersas.

Er bestaan genoeg voorbeelden van bescheiden, haalbare fiets/voetgangersbruggen.

Vandaar dat wij met aandrang vragen om de realisatie van dit noodzakelijk onderdeel in overweging te nemen, en aldus in de begroting/ meerjarenplanning hiermee rekening te houden.

In de hoop op dit advies een positief antwoord te krijgen, wachten wij geduldig af

Advies milieuraad van 19 april 2007:

De milieuraad zou het zr spijtig vinden dat de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Antwerpsestraat niet gedurende deze gemeentelijke legislatuur zou worden gerealiseerd.

Hierbij dient opgemerkt dat wij niet pleiten voor een ‘prestigeproject’ dat veel geld kost, maar wel voor een functionele verbinding over deze drukke verkeersas.
Er bestaan genoeg voorbeelden van bescheiden, haalbare fiets/voetgangersbruggen.

Vandaar dat de milieuraad met aandrang vraagt om de realisatie van dit noodzakelijk onderdeel in overweging te nemen, en aldus hiermee in de begroting/meerjarenplanning rekening te houden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"... Het stadsbestuur stelt dat deze brug enkel kan aangelegd worden mits de Vlaamse overheid en de provincie een substantieel deel van de kosten voor hun rekening nemen. ... "

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10