Advies vervanging duurzaamheidambtenaar

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De milieuraad heeft vernomen dat de duurzaamheidambtenaar in het najaar voor meerdere maanden afwezig zal zijn.
Voor zover bekend, is wordt hiervoor geen vervanging voorzien.

Advies milieuraad van 14 juni 2007:

De milieuraad vraagt unaniem aan het stadsbestuur om te zorgen voor een vervanging zodat de continu´teit van bestaande initiatieven rond duurzaamheid Ún nieuwe initiatieven niet in het gedrang komen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"... Het stadbestuur beslist dat de duurzaamheidambtenaar niet vervangen zal worden tijdens haar afwezigheid. ...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10