Advies aankoop van een toegangscontrolesysteem voor het recyclagepark

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Binnenkort wordt het gemeenschappelijk IGEAN-DIFTAR systeem voor containerparken opgestart in de gemeenten Borsbeek, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Aartselaar, Rumst en Schelle.
De invoering van deze maatregel (betalen voor de afvoer van grof huisvuil en bouwafval) zal ongetwijfeld leiden tot afvaltoerisme naar de recyclageparken van de omliggende gemeenten waar niet moet betaald worden en waar er weinig toegangscontrole is.

Daarom wil het stadsbestuur ook een toegangscontrolesysteem gekoppeld aan een automatische slagboom voor het recyclagepark kopen op basis van identiteitskaart.
Het zal niet gekoppeld zijn aan een betaalsysteem.

De aankoop zal via IGEAN lopen om bij een eventuele tarifiŽring in de toekomst compatibel te zijn met de IGEAN-recyclageparken in de buurgemeenten.

Het gewenste systeem kost (alle prijzen inclusief BTW):

1.  . leveren en plaatsen van een slagboom (gekoppeld aan een zuil):  12.499,30 euro
2.  leveren en plaatsen van een zuil aan de ingang: 3.569,50 euro
3.  hardware: 2.480,50 euro
4.  software en toepassingssoftware: 3.025,00 euro
     
  Totaal: 21.574,30 euro

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies voor de aankoop van het toegangscontrolesysteem.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde de aankoop goed op 18/9/2007. Het systeem is besteld via IGEAN.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10