Advies retributie verkoop GFT-containers 120 liter

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Weldra zal de burger zijn GFT+ voor de selectieve huis-aan-huis ophaling ook kunnen aanbieden in kunststofcontainers met een inhoud van 120 liter.

De stad Mortsel biedt kunststofcontainers aan om ze nadien te kunnen doorverkopen aan de inwoners die GFT+ op deze wijze willen aanbieden.

Om de tarifiŽring van deze container te regelen, wordt volgend reglement aangepast:
‘retributie op het afleveren van kunststofemmers voor gft+, kunststofcontainers voor gft+, compostvaten met bijhorende beluchtingsstok en compostbakken – dienstjaren 2007-2013’..

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad geeft een unaniem gunstig advies voor de aankoop van de kunststofcontainers met een inhoud van 120 liter....

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde het retributiereglement goed op 18/9/2007.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10