Advies belasting op het verwijderen van GFT+-afval in containers van 25 en 120 liter

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Tot nu toe werd de ophaling van GFT+ in de kunststofbak van 25 liter belast met een betaalsticker van 0,50 euro per ophaalbeurt.
Deze heffing gaat vervangen worden door een jaarlijkse heffing van 6,00 euro per bak.

Weldra zal de burger zijn GFT+ voor de selectieve huis-aan-huis ophaling ook kunnen aanbieden in kunststofcontainers met een inhoud van 120 liter.
Deze container wordt (evenredig met de 25-literbak) belast met een jaarlijkse heffing van 30,00 euro per container.

Het gebruik van de 60-liter tuinafvalzak komt te vervallen.

Om de tarifiŽring van deze container te regelen, wordt volgend reglement aangepast:
‘belasting op het ophalen van huishoudelijk afval (restafval en gft+) – dienstjaren 2008/2013’.

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de aanpassing van het belastingsreglement

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde het retributiereglement goed op 18/9/2007.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10